กิจกรรมล่าสุดของไซต์

1 มิ.ย. 2563 04:04 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข นายสำราญ สงวนบุญ
1 มิ.ย. 2563 04:03 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 04:03 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข นางสุปราณี แขมคำ
1 มิ.ย. 2563 04:02 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข ดร.ลำใย สายโงน
1 มิ.ย. 2563 04:01 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แนบ S__20348955.jpg กับ ดร.ลำใย สายโงน
1 มิ.ย. 2563 03:59 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข ดร.นพรัตน์ ใจสว่าง
1 มิ.ย. 2563 03:59 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข ดร.สมนึก แซ่อึ้ง
1 มิ.ย. 2563 03:57 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 03:52 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 03:51 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 03:50 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แนบ S__34414637.jpg กับ นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 03:47 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ลบ นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 03:47 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 03:45 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 สร้าง นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 03:44 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 สร้าง นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 03:43 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 สร้าง นางสาวกฤติยา คำเพราะ
1 มิ.ย. 2563 03:40 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แก้ไข ทำเนียบบุคลากร
1 มิ.ย. 2563 03:39 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 แนบ S__34414637.jpg กับ ทำเนียบบุคลากร
1 มิ.ย. 2563 03:12 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ลบ นางสาววีรวรรณ พวงผกา
1 มิ.ย. 2563 03:11 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 นำออกไฟล์แนบ 2202.doc จาก นางสาววีรวรรณ พวงผกา
1 มิ.ย. 2563 03:11 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 นำออกไฟล์แนบ S__20791398.jpg จาก นางสาววีรวรรณ พวงผกา
13 เม.ย. 2563 00:45 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ ปก o- net2563.jpg กับ ผลการประเมินคุณภาพ O-NET ปีการศึกษา 2562
13 เม.ย. 2563 00:45 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง ผลการประเมินคุณภาพ O-NET ปีการศึกษา 2562
13 เม.ย. 2563 00:40 สมนึก แซ่อึ้ง สร้าง ผลการสอบ O-NET
13 เม.ย. 2563 00:39 สมนึก แซ่อึ้ง แนบ PDF_144300.pdf กับ ผลสอบนานาชาติ